nnnnnnnn
비밀번호 확인 닫기

70`s Montgomery Ward Quilted Shirt (100)
Era:1970`s, MADE IN U.S.A
판매가38,000
적립금700원
특이사항
수량
SNS
회원로그인하면 그룹에 대한 할인을 보실수 있습니다.

 
Era: 1970`s

 

                                 

Brand: Montgomery Ward

 

 

                               

                                

MADE IN U.S.A

 

 

                                

 

                              

                                

Add: Sears  , JC Penney 와 더불어 

 

                                

빈티지 3대 스토어계 브랜드중 하나인 Montgomery Ward 사의 


 70년대 모델 헤비 온스 셔츠  입니다.안감은 레드 색상의 얆은 퀼트 라이닝 처리된 모델.MADE IN U.S.A 

   

                                                          

                                

 

 가슴  57cm  어깨 46cm   팔길이 62cm 기장 75cm

 

표기: M ,  국내 넉넉한   L - 100  정도 권장 합니다.

 

 

                              

Condition:  Normal


번호 제목 작성자 작성일 조회